Povinné očkování

 

Termín - věk dítěte

                                     Nemoc  

Očkovací látka

4. den -
6. týden

Tuberkulóza - jen u rizikových skupin

BCG vaccine SSI

9. týden

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka )

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (1.dávka) Prevenar 13**, Synflorix

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

11. - 15. měsíc

Pneumokoková onemocnění* (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) Priorix

11. - 18. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Infanrix hexa

21. - 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka - interval 6 - 10 měsíců od předchozí dávky)

Priorix

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

BoostrixPolio

13. - 14. rok

HPV (humánní papillomavirus) *

Silgard**, Cervarix

 

*  Očkování proti pneumokokům a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné,
    ale plně hrazené ze zdravotního pojištění
    (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).

** Pro Prevenar 13, Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění
    s doplatkem pacienta.