Ceník výkonů na vyžádání nesledující léčebný výkon
a  nehrazený zdravotními pojišťovnami
Aplikace nepovinného očkování 200,-Kč
Potvrzení - odklad školní docházky 150,-Kč
Potvrzení nástupu do mateřské školky a jeslí                                      150,-Kč

Posudek zdravotního stavu na tábory, plavecký výcvik, lyžařský kurz,
školu v přírodě

150,-Kč
Posudek zdravotního stavu ke studiu
Za každou další
150,-Kč
   50,-Kč
Výpis z dokumentace na vyžádání klienta 200,-Kč
Posudek zdravotního stavu pro přihlášku na vysokou školu 150,-Kč
Posudek zdravotního stavu sport  150,-Kč
Potravinářský průkaz 150,-Kč
Potvrzení řidičského průkazu 300,-Kč
Aplikace náušnic 250,-Kč
Vypsání úrazové pojistky nebo bolestné za úraz 200,-Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství 300,-Kč